انجمن یورد موسسه ای(NGO) با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری است.
این انجمن دارای اعتبارنامه رسمی از سازمان ملی جوانان بوده و به عنوان قدیمی ترین سازمان مردم نهاد (NGO) در استان آذربایجان غربی با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری در حال فعاتیت میباشد. 

حوزه فعالیت این انجمن بیشتر داخل استان آذربایجان غربی بوده و تا کنون طرح ها و برنامه های زیادی توسط این انجمن اجرا گردیده است که طرح هایی نیز برای اجرا در آینده در نظر گرفته شده است.