در دیدار اعضاء شورای شهر ارومیه با دبیران تشکلهای غیر دولتی(سمن) این شهرستان مشکلات و مسائل پیرامون تشکل های جوانان مورد بررسی قرار گرفت.  

دبیران تشکلهای مردم نهاد شهرستان ارومیه به دعوت اعضاء شورای شهر ارومیه در محل ساختمان این شورا در نشستی به بررسی مسائل و مشکلات پیرامون تشکلهای غیر دولتی پرداختند. این نشست که تا کنون در ارومیه بی سابقه بود، همراه با پیشنهادها و انتقادهای دبیران تشکل های مردم نهاد ارومیه بود که نسبت به موضوع تعطیلی و تغییر کاربری خانه جوان ارومیه در سال 86 که تنها مرکز فرهنگی ارومیه  بوده ابراز نگرانی کردند و از مسئولین شهری در خواست بازگشت این مکان فرهنگی را به مجموعه سازمان جوانان استان جهت استفاده تشکلهای جوانان نمودند...

                                                                             دیدار اعضاء شورای شهر ارومیه با دبیران تشکلهای غیر دولتی این شهرستان

در این دیدار رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ، با اشاره به اینکه دشمن نوک پیکان را به سمت جوانان این مملکت نشانه رفته و در صدد بی محتوا کردن آنان می باشد افزود: جوانان مهمترین سرمایه های جامعه هستند و پیشرفت و تعالی هر جامعه در گرو پیشرفت جوانان آن جامعه و مدیون بازوی قدرتمند و فکر متعالی آنان در دفاع و سازندگی جامعه می باشد . 

در این جلسه بنا به تصمیم شورای شهر مقرر گردیده اینگونه جلسات هر 3 ماه یکبار با حضور جوانان و نخبگان جهت تعامل هر چه بیشتر برگزار گردد .
هدف از برگزاری اینگونه جلسات تقویت روحیه خودباوری جوانان ، مشارکت بیشتر جوانان در بهبود وضعیت کشور و هم چنین تعامل جوانان با مسئولین بود .
در این نشست آقای بخشایی مدیر سازمان ملی جوانان استان نیز با ابراز تاسف از تبدیل بزرگترین مرکز جوانان به دانشگاه و سکوت مسولین در مقابل این حرکت تصریح کرد: جوانان با خارج شدن از این محل هویت واقعی خود را پیدا کردند .
وی از اولین جلسه گفتگوی شورا ی شهر با جوانان ابراز خرسندی کرد و افزود: متاسفانه مسئولین ارومیه از این جهت بسیار ضعیف عمل می کنند.

گزارش تصویری نشست سمن ها با اعضای شورای شهر ارومیه