«٢٢ بهمن امسال، سروش آزادی ، وحدت و اسلام خواهی ملت نجیب ایران و تجدید میثاق با آرمانهای رفیع معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره ) و شهدای اسلام و انقلاب و لبیک به ندای أینَ عمّار رهبر عظیم الشأن انقلاب است. 
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان، خائنین وطن فروش و دشمنان داخلی و خارجی خواهیم زد...» 

 

«وعده ما روز پنجشنبه ٢٢ بهمن ١٣٨٨»