با تصویب آیین نامه صیانت از خودروهای تاریخی(کلاسیک) در جلسه هفته گذشته هیات دولت، اسقاط و از رده خارج کردن اتومبیل های تاریخی(کلاسیک) ممنوع شد. 

 به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، علی اصغر پرهیزکار، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با اعلام این خبر گفت: به دنبال پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مبنی بر حفظ و صیانت از خودروهای تاریخی(کلاسیک)، آیین نامه ای توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی(کمیته کلاسیک) تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید. 

وی افزود: همچنین از تاریخ ابلاغ این مصوبه اسقاط و از رده خارج کردن کلیه خودروهای تاریخی(کلاسیک) که به تشخیص کمیته پیش بینی شده در این آیین نامه پلاک و سند تاریخی دریافت کنند ممنوع شد.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به تشکیل کارگروهی تخصصی در این رابطه اظهار داشت: بر اساس ماده 2 آیین نامه فوق، به منظور شناسایی مصادیق خودروهای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت از آنها کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان میراث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان تربیت بدنی، (کمیته کلاسیک فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی) و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.

همچنین در این رابطه مهندس احمد قلعه بانی، رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مذکور را که نتیجه سه سال پیگیری مستمر کمیته کلاسیک این فدراسیون و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی  جمهوری اسلامی ایران بوده است موفقیت چشمگیر و استفاده بهینه و مثبت از توانایی ها و مزایای نسبی کانون و فدراسیون دانست.