حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تحقق بند الف قانون برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: مالکان آثار تاریخی حمایت 

می شوند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفتگو با فارس اظهار داشت: از سال 1309 ثبت آثار تاریخی به عنوان وظیفه حاکمیتی تعیین و به مرحله اجرا درآمد، در مرتبه برنامه ریزی و اقدام در این زمینه 

می توان ایران را به عنوان یکی از پیشگامان شناسایی و ثبت آثار تاریخی دانست.

وی افزود: عمل ثبت به پشتوانه حفاظت از آثار از یک سو و از سوی دیگر معرفی ارزش های آن استوار بوده و ماهیت خود را از این دو وظیفه به دست آورده است. بدیهی است زمانی امکان دستیابی به اهداف حفاظت از میراث گذشتگان و سپردن به آیندگان محقق می شود که تلقی دستگاه اجرایی متولی، نظام های مدیریتی و تصمیم گیرنده از یکسو و توده مردم و مالکان از سوی دیگر نسبت به ارزش های آن و درک مواهب هویتی و کاربردی به دست آمده از نسل های گذشته به یکدیگر نزدیک شود که توجه به مناسبات اقتصادی ساکنان آثار تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سازمان میراث فرهنگی در دوره های مختلف و بر اساس رسالت خود سعی بر آن داشته که در جهت حفظ هسته های شهر تاریخی و آثار آن، راهکارهایی از جمله تملک بناهای با ارزش ثبت شده و بعضاً حریم قانونی آن را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: در گام سوم، برنامه ریزی و تدوین ساز و کار اجرایی بخشی از حمایت های مالی مالکان در خصوص پرداخت هزینه های مرمت و احیا در دست اقدام بوده و مراحل اجرایی آن نیز بایستی توسط ادارات کل سازمان در استان ها در قالب برنامه سال 1389 محقق شود.

 

منبع اخبار : جام جم