بسیاری از جهانیان صنایع دستی ایران را در موزه ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های محل سکونت خود مشاهده می کنند، ولی اعجاب این آثار به حدی است که آن ها را به پایگاه های تولید خود جذب می کند و این گونه است که گردشگران بی شماری تمایل دارند تا بازارهای قدیمی ایران را به عنوان کانون تولید صنایع دستی، نظاره کنند.

نمایشگاه صنایع دستی اورمیه تمدن غنی چندین هزار ساله ایران در برابر تمدن های نه چندان دور اروپایی و آمریکایی هر گردشگری را متحیر می سازد و او را ترغیب می کند تا تکه ای از این سرزمین کهن را به عنوان خلاصه ای از تاریخ ایران زمین، به سوغات ببرد و این تکه ارزشمند برای گردشگران، همان صنایع دستی است که روح و عشق انسان شرقی در آن پیوند خورده و این اعجاب سرزمین ایران است که گردشگران را متمایل می سازد تا از هر گوشه ای سوغاتی ارزشمند به ارمغان ببرند. جهانیان با وجود تنوع و تکثر صنایع دستی ایران تنها با تعداد محدودی از این صنایع آشنا هستند ولی معرفی صنایع دستی ایران می تواند در صنعت گردشگری و اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. بافت عشایری، روستایی و شهری به همراه اقلیم و مواد اولیه متنوع، تولید صنایع دستی متنوعی را در سطح کشور منجر شده است.

در ادامه به مهم ترین سوغات و صنایع دستی شهر ارومیه اشاره می نماییم، که شامل صنایع چوبی، نقل، حلوا، بیدمشک، لباس های پشمی دست بافت، عسل، لبنیات و عرقیات گیاهی است.

      صنایع چوبی اورمیه           بازار فرش اورمیه  

متاسفانه صنایع دستی ایران همواره در حاشیه قرار گرفته، در حالی که ارزش این صنایع به لحاظ هنری، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی به حدی است که ضمن کسب جایگاهی ارزنده در میان اقلام صادراتی کشور، جاذبه ای برای گردشگران محسوب می شود؛ چرا که بیشتر گردشگران ایران با هدف تجارت و خرید وارد کشور می شوند و معرفی این تولیدات اصیل و جاذب می تواند این افراد را ارضا نماید.

 

نویسنده: مهدی نوری