ورود گردشگران از طریق مرز نخجوان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و سهم این مرز ۱/۳ درصد از کل گردشگران ورودی در سال ۱۳۸۸ بوده است.

گردشگریمحمدرضا پوینده، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی در این باره به میراث‌آریا(chtn) گفت: جمهوری خودمختار نخجوان دارای یک مرز جاده‌ای با استان آذربایجان شرقی است که این مرز در طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ پذیرای گردشگران بوده است.

وی ادامه داد: نگاهی به ورود گردشگران از جمهوری خودمختار نخجوان رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که در آن تعداد گردشگران ورودی به کشور از ۱۳ هزار و ۹۰۱ نفر در سال ۱۳۸۶ به ۱۴ هزار و ۴۱۱ نفر در سال ۱۳۸۷ و سپس ۲۹ هزار و ۷۰۱ مفر در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.

پوینده افزود: نسبت ورود گردشگران خارجی از جمهوری خودمختار نخجوان، در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال قبل ۱۰۶ درصد و در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ به میزان ۳/۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ورود گردشگران خارجی از این جمهوری حدود یک درصد از کل گردشگران ورودی به کشور در طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ بوده است.

وی متذکر شد: به عبارت دیگر می‌توان گفت یک درصد از کل گردشگران وارد شده به کشور در نیمه اول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ دارای تابعیت این جمهوری بودند.