دیدار دبیران تشکلهای مردم نهاد استان با معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی

دکتر فتح الهی: کار در چهارچوب نهاد های عام المنفعه یک وظیفه انسان دوستانه و در واقع یک نوع ادای دین در برابر وظایف انسان به عنوان نماینده ی پروردگار متعال در روی زمین است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در دیدار با نمایندگان 16 تشکل مختلف جوانان استان آذربایجان غربی که شب دوشنبه دهم آبان در استانداری ترتیب یافت احزاب و تشکل ها را لازمه زندگی پویا و فعال اجتماعی دانست و گفت: تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد از طریق تقویت روح همگرایی اجتماعی جریان کلی حاکم در ابعاد مختلف  جامعه را تقویت می کنند. مسئولین به عنوان سیاست گذار کلان جامعه نیاز به اهرم هایی دارند تا بتوانند برای برون سپاری برنامه هایشان و همچنین تسهیل در امر اجرای آنها به انجمن ها و تشکل ها مراجعه نمایند. چرا که خود مسئولین به خاطر فاصله ای که  به طور طبیعی و به اقتضاء موقعیت شان از جامعه پیدا می کنند، لذا نیازمند ارتباط با جامعه  از طریق دیدار با نمایندگان جامعه و در قالب این چنین جلساتی هستند.

وی بر ضرورت وجود تشکل های مردم نهاد در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه از طریق نظارت اجتماعی بر امور اشاره کرد و افزود: این تشکل ها با انتقال واقعیت های موجود جامعه به مسئولان، کمک به کوچک شدن حجم دولت از طریق برعهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی و نقش آفرینی موثرتر ایفای مسئولیت می نمایند.

.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی دکتر فتح الهی

دکتر فتح الهی به آسیب شناسی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد پرداخت و افزود: متاسفانه در بازه های زمانی مختلف برای استفاده های فردی یا گروهی از تشکل ها استقبال شده است و این خود معضلی  برای این گونه تشکل هاست.

وی در خطاب به دبیران تشکل ها افزود: ارضاء کاذب مسائل موجود در اطراف سمن ها و مسائل مربوط به جامعه بسیار مخرب است و زمینه ایجاد جریان همگرایی اجتماعی را در حین عمل و کار بیان داشت و این که فقط در تحلیل ها بخواهیم مسائل را حل کنید تنها خود را دچار یک روشن بینی کاذب کرده اید.  وی فاصله گرفتن از اهداف اصلی و نیز نگاه آرمان گرایانه به مسائل را از جمله این آسیب ها عنوان کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر لزوم تقویت نشاط، بصیرت و آگاهی اعضای تشکل های مردم نهاد و همچنین پرهیز از ورود به جریانهای سیاسی تاکید کرد.
در ادامه تعدادی از دبیران تشکل های مردم نهاد جوانان استان به بیان مسائل و مشکلات پیرامون سمن ها پرداختند
.