آثاری از یک سکونت گاه ایلخانی در جزیره کبودان دریاچه ارومیه شناسایی شد.

سکونت گاه ایلخانی در جزیره کبودان دریاچه ارومیه! مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در پی عقب نشینی آب دریاچه ارومیه و ظاهر شدن سواحل جدیدی از جزیره کبودان، مدارکی از یک سیستم آب رسانی شامل یک رشته قنات و تنبوشه های سفالی، که آب شیرین را به سکونت گاهی در بخش شرقی جزیره می رساند رویت شد.

اسداله علیزاده افزود: با حضور کارشناسان مرکز باستان شناسی این اداره کل در محل، بررسی و مطالعه مقایسه ای بر روی یافته های معماری و مدارک سفالی انجام شد که با استناد نتایج این مطالعات، این سکونت گاه به دوره ایلخانی تعلق دارد.

وی در ادامه افزود:جزایر واتلال دیگر واقع در سواحل دریاچه ارومیه که با پس روی آب دریاچه، نمایان شده اند در سال آینده توسط کارشناسان این مرکز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جزیره کبودان که نام محلی آن قویون داغی است، بزرگترین جزیره دریاچه ارومیه بوده و به دلیل داشتن آبشخور های آب شیرین، مرکز نگهداری گونه های نادر جانوری همچون گوزن زرد ایرانی ، قوچ و میش است.

منبع: روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی میراث فرهنگی آذربایجان غربی