کتابچه معرفی کاخ موزه باغچه جوق ماکو منتشر می شود.


انتشار کتابچه معرفی کاخ موزه باغچه جوق ماکو نخستین  مجلد از مجموعه کتابچه های معرفی آثار شاخص تاریخی  آذربایجان غربی، با عنوان  کاخ موزه باغچه جوق ماکو  توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی بزودی منتشر می شود.

 در این کتابچه اطلاعاتی درباره تاریخچه، موقعیت، مشخصات، تزئینات بنای تاریخی کاخ موزه باغچه جوق، لوازم زندگی سردار ماکو و کاربری  فعلی اثر به همراه تصاویر زیبایی از تزئینات و گچبری های  داخلی ارائه می شود.

این کتابچه در قطع خشتی و به زبانهای فارسی و انگلیسی توسط اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی به چاپ میرسد.

کار تهیه و تنظیم این کتابچه را که در 5000 جلد به چاپ خواهد رسید حسین بحرینی  کارشناس مسئول این اداره کل بر عهده داشته است.

در ضمیمه این کتابچه تصاویری از مهمترین آثار تاریخی–فرهنگی شهرستان ماکو چاپ خواهد شد.

 منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی آذربایجان غربی