انتشارکتاب روزدهم نتایج پژوهشهای مردم شناسی در خصوص آیینها و مراسم ماه محرم درشهرستان ارومیه در قالب کتاب روز دهم به چاپ رسید.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اعلام این مطلب گفت: این پژوهش بر اساس مطالعات آیینها و مراسم محرم بعنوان یک فرهنگ عمومی شیعی، توسط بخش پژوهشهای مردم شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، از سال  1385 در حوزه جغرافیایی  شهرستان ارومیه در نقاطی مانند شهر ارومیه، روستاهای دیزج تکیه ، عربلوی دره، امام زاده بکشلو و برخی نقاط فرعی انجام شده و نتایج آن در قالب کتاب روز دهم به چاپ رسیده است.

اسداله علیزاده ثبت و ضبط میراث معنوی اعم ازادبیات شفاهی، موسیقی سنتی و بومی، آیین ها و مراسم مربوط به ماههای شمسی و قمری و فنون و دانش های بومی و تجربی مردم و در یک کلام فرهنگ بشری برای نسلهای آتی و حفظ هویت فرهنگی را از مهمترین اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در اجرای این طرح علاوه بر مطالعات میدانی و تهیه عکس از مراسم  طی سه سال ایام محرم که اساس این پژوهش را تشکیل میدهد، به بررسی پیشینه تاریخی هر یک از سر فصلهای مرتبط بر اساس اسناد و مدارک کتابخانه ای پرداخته شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب نقاط مورد بررسی بر اساس ملاکها و معیارهای مردم شناختی از جمله مرکزیت اجتماع عزاداران، تعدد و تنوع اماکن زیارتی معروف و مولفه ها و شاخصهای ویژه فرهنگی انجام شده اضافه کرد: نتایج این طرح پژوهشی که توسط حسن سپهرفر و با همکاری سیروس علی اکبرزاده و رسول بابازاده و براساس معیارهای شیوه مطالعات پژوهش های مردم شناسی مبتنی بر گفت و شنود، مشاهده بدون دخل و تصرف و اظهار نظر و ضبط و ثبت صورتهای رفتاری فرهنگ مردم منطقه اجرا شده، در چهار فصل و 180 صفحه  از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی به چاپ رسیده است.

این مقام مسئول درپایان خاطرنشان کرد:ثبت وضبط آیین ها،سنتهاوحفظ هویت های فرهنگی یک جامعه برای آیندگان وتوجه به میراث معنوی که ازنسلی به نسل دیگرانتقال یافته، نقش بی بدیلی در هویت بخشی ،دوام وقوام فرهنگی وتحکیم وفاق منطقه ای وملی خواهدداشت.

منبع: روابط عمومی،امورفرهنگی واجتماعی