در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با هنرمندان صنایع دستی استان بر ضرورت  ارتقا کیفیت  بسته بندی محصولات صنایع دستی تاکید شد.

بسته بندی صنایع دستی در این دیدار که معاون و کارشناسان صنایع دستی و تعدادی از تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی استان حضور داشتند مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه ممتاز ایران به عنوان یکی از سه قطب اصلی تولیدات صنایع دستی در دنیا از نظر تنوع و کیفیت آثار تولیدی، بر نقش تاثیر گذار و جایگاه ویژه این بخش در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد تاکید کرد و افزود: بحث بازاریابی و بویژه بسته بندی تولیدات و آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی استان راه گشای حل بسیاری از مشکلات این عرصه خواهد بود چرا که بسته بندی  مطلوب و استاندارد، وسیله ارتباط ذهنی خریدار و فروشنده بوده و موجب افزایش رغبت مشتریان برای خرید خواهد شد و این امر رونق  فروش صنایع دستی استان را در بازارهای داخلی و خارجی، اشتغال زایی و در آمد زایی این بخش را در پی خواهد داشت.

اسداله علیزاده افزود: با توجه به سرمایه گذاری های عظیمی که اخیراً از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد شرایط مطلوب حضور گردشگران در استان انجام شده، این امر میتواند راه را برای توسعه و ایجاد بازار فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی هموارتر کند.

در ادامه این نشست مقرر شد به منظور تامین فضای فیزیکی مورد نیاز برای بسته بندی تولیدات صنایع دستی، خانه هنرمندان صنایع دستی واقع در خیابان امام خمینی ارومیه ساماندهی و به این امراختصاص یابد.

همچنین مقرر شد دستگاه چوب خشک کنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور تامین مواد اولیه مرغوب برای بسته بندی تولیدات صنایع دستی، در اختیار هنرمندان و صنعتگران استان قرار گیرد.

 شناسایی اقلام و تولیدات صنایع دستی پرفروش جهت بسته بندی، نظارت بر تولید صنایع دستی به منظور تامین کیفیت مطلوب، حمایت از دست اندرکاران و تولیدکنندگان صنایع دستی، آسیب شناسی، درجه بندی و طبقه بندی هنرمندان بر اساس کیفیت آثار تولیدی، ترویج فرهنگ خریداقلام و محصولات صنایع دستی و ورود این محصولات به سبد خرید خانوار ها از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود که مقرر شد ساز و کارهای اجرایی مربوطه تدوین و در آینده نزدیک به مرحله اجرا در آید.

منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی آذربایجان غربی