کتاب زندگی نامه شهید مهدی امینی با عنوان «مسافر نیمه شعبان» توسط مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی منتشر شد.


شهید مهدی امینیکتاب مسافر نیمه شعبان یک نسخه از مجموعه کتاب‌های حکایت سرداران است که به قلم محمود جوانبخت نوشته شده است.

این کتاب گزارش سفرهایی است که نویسنده این کتاب برای ساختن فیلم مستند حکایت سرداران انجام داده است و در حقیقت می‌توان این کتاب را متن مکتوب فیلم حکایت سرداران به حساب آورد.


محمود جوانبخت در خصوص مهدی امینی چنین می نویسد: وصف مهدی امینی و مهدی امینی‌ها دشوار بلکه محال است؛ محال است چون نمی‌توانیم مثل آنها زندگی کنیم. نمی‌توانیم مثل آنها باشیم. اگر چنین است، پس چه اصراری داریم بر این که روایت زندگی آنها را ثبت و ضبط کنیم.

شاید چون دلمان می‌خواهد مثل آنها باشیم، دست و پا می‌زنیم تا به قدر تشنگی‌مان بچشیم از دریای بی‌کران وجود آنها.


اما نکته همین جاست که در این روزگار قدر و اندازه تشنگی‌مان را هم درست و حسابی نمی‌دانیم. کاش می‌دانستیم که چقدر تشنه‌ایم. یا اصلا آیا تشنه هستیم یا نه؟

کتاب مسافر نیمه شعبان از مجموعه کتاب‌های حکایت سرداران در شمارگان 3000 نسخه با قیمت یک هزار و 400 تومان با همکاری انتشارات روایت فتح و سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بسیج منتشر شده است.