ماجرای پیدا شدن این جام طلا در یکی از روزهای تابستان 1337، از اتاقی آغاز شد که فکر می کردند، زباله دانی باشد.این عکس مربوط به اولین لحظات کشف جام زرین حسنلو در شهرستان نقده میباشد و ظاهرا قدیمی ترین عکس ثبت شده است.


منبع : اروم نیوز