انجمن یورد موسسه ای(NGO) با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری است.
این انجمن از تشکلهای غیر دولتی جوانان و دارای اعتبارنامه رسمی از سازمان ملی جوانان بوده و به عنوان قدیمی ترین و اولین سازمان مردم نهاد (NGO) در استان آذربایجان غربی با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری از اواخر سال 1382 در حال فعالیت میباشد.

   

گزیده ای از اساسنامه انجمن در ذیل آورده شده است: 

 

ماده 2 : تعریف

انجمن یورد موسسه ای است غیردولتی ، غیرتجاری و غیر سیاسی که در چارچوب اهداف و موضوعات مذکور در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور فعالیت می نماید .

 

ماده3 : اهداف

ـ تلاش برای گسترش فعالیتهای فرهنگی به ویژه در حوزه میراث فرهنگی برای جوانان

ـ غنی سازی اوقات فراغت جوانان

ـ شناسایی و معرفی میراث مادی و معنوی منطقه

ـ تلاش در جهت ایجاد اعتماد در بین جوانان

ـ افزایش اطلاعات عمومی اعضا ازاماکن و آثار تاریخی کشور

ـ آشنایی جوانان با اماکن تاریخی و باستانی کشور

ـ شناسایی فرصتهای شغلی در زمینه میراث فرهنگی

ـ آشنایی جوانان با اندیشمندان ، هنرمندان ، مفاخر علمی ، فرهنگی ، فنی و . . .

ـ احیاء میراث فرهنگی آذربایجان به عنوان یکی از قطب های میراث فرهنگی ایران

ـ حمایت از پژوهشگران جوان و ایجاد زمینه های پژوهش در مسایل فرهنگی 

 

ماده4 : اهداف 

- آگاه سازی، اطلاع رسانی، آموزش مردم در جهت شناخت میراث گذشتگان به ویژه میراث فرهنگی

- آموزش های همگانی 

- جمع آوری اسناد، عکسها، ضمیمه ها، مدارک مکتوب و شفاهی و الکترونیکی به ویژه میراث فرهنگی آذربایجان 

- جلب مشارکت مردم، تقویت NGO های دیگر، ارتباط با NGO های مشابه در سطح کشور و دنیا و استفاده از صندوقهای حمایتی در زمینه های هنری و فرهنگی 

- برگزاری کلاسهای کوتاه مدت آموزشی در زمینه های حفظ، نگهداری، مرت، احیاء 

- کمک به مسئولین مراکز آموزشی در جهت ایجاد دوره ها و مقاطع بلند مدت آموزشی در رشته های گوناگون میراث فرهنگی 

- فعالیت در زمینه های مردم شناسی و مردم نگاری 

- تلاش در جهت احیاء و ترویج زبان و گویش و لهجه های مردم منطقه 

- تهیه نقشه های قدیمی با نام آثار و محلات و مناطق پیشین شهرها و مناطق زندگی 

- کار در زمینه ثبت خاطرات و تاریخ زندگی مبارزان و مجاهدین مشروطه و سایر تاریخ سازان آذربایجان

ـ تهیه بیوگرافی نویسندگان ، شاعران ، هنرمندان ، موسیقی دانان و . . .

ـ ثبت تاریخی زندگی دانشمندان دینی و غیر دینی و مدیران سابق و . . .

ـ برگزاری مراسم یادبود ، سالروز تولد و وفات و بزرگداشت مفاخر ملی

ـ تعامل و تفاهم همکاری با سایر سازمانهای غیردولتی و انجمنهای مردمی در راستای معرفی و شنانسایی میراث فرهنگی

ـ تهیه شناسنامه و بروشورهایی از آثار تاریخی شهرستانهای آذربایجان

ـ شناسایی و تلاش در جهت مرمت و احیاء و معرفی کلیه مواریث فرهنگی و علمی و دینی و مردمی

ـ برگزاری کلاسهای معرفی کودکان و نوجوانان با میراث علمی و صنعتی و فرهنگی

ـ ایجاد انگیزه و حرکت در نسل جوان کشور برای استفاده بهتر از موزه ها و محوطه های تاریخی

ـ آشنا کردن جوانان با حرفه های مربوط به میراث فرهنگی و در نهایت ایجاد فضای سالم برای پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

ـ برگزاری برنامه های بازدید از موزه ها، کاخ ها و محوطه های تاریخی در شهرستانها

ـ برگزاری سمینارها و همایشهای معرفی شخصیتها و مناسبتهای خاص میراث فرهنگی  

ـ کمک به سازمانهای مختلف از جمله سازمان میراث فرهنگی کشور در زمینه ایجاد و احداث موزه های گوناگون 

- کار در زمینه تهیه اسلاید، فیلم و سریالهای تاریخی از مواریث و اتفاقات منطقه 

- ترویج مطالعه و بررسی در زمینه ادبیات شفاهی و مکتوب آذربایجان 

- فعالیت در زمینه معماری منطقه وتعریف و ترویج معماری قرون گذشته مناطق مختلف آذربایجان 

- ثهیه کاتالوگ ها،

ـ کمک به مردم و مسئولین در تبدیل محوطه های قدیمی به مراکز تاریخی

ـ تعریف پروژه های احیا میراث فرهنگی و پیگیری آنها .