در ادامه‌ی کم‌آبی دریاچه‌ی ارومیه که بسیاری از کارشناسان محیط زیست را نگران کرده‌ است، سیدعلی صالحی در قالب شعری نسبت به این فاجعه‌ی زیست ‌محیط واکنش نشان داد.


سیدعلی صالحی در قالب شعری کوتاه، نسبت به وضعیت نگران کننده‌ی دریاچه‌ی ارومیه واکنش نشان داد.


به گزارش ایلنا این شعر به قرار زیر است:

«سونات مهتاب برای دریاچه نمک»

وای بر ما
اگر خواهر خزر بمیرد
خلیج فارس آنقدر خواهد گریست
که همه دریاهای دنیا بالا بیایند
و بالا می‌آیند
تا همراه رودها، چشمه‌ها و
دو دیده‌ی من
از میان ِ مکافاتِ زخم و نمک بگذرند
و می‌گذرند
تا آسمانِ سراسرِ این سرزمین
-با هزاران امیدِ بارآور از باران
به جانب ارومیه راه بیفتد
و راه می‌افتد
تا دیگر
نه هیچ تَنِ تشنه‌ای از تاریکی بترسد و
نه زخم‌های بیشمار ما از نمک

شهریور 90